Velkommen

Brande HK byder velkommen til Jack & Jones Cup 13.-15. september 2019.

Seniorstævne fra Jyllands, Fyns, Sjællandsserie ned til serie 4 opdelt på A række, (jyllands, Fyns, Sjællandsserie og serie 1) og B række (serie 2+3+4). Stævnet starter fredag og alle hold er garanteret min. 4 kampe.

Bemærk sidste tilmelding 1. maj

bhk-logo
Turneringsreglement

Turneringen spilles efter JHF´s regler, dog således at et direkte rødt kort automatisk medfører minimum 1 kamps karantæne. Derudover er det ikke er nødvendigt at skifte banehalvdel ved halvleg. Opstår der uenighed omkring baneskift er det dommeren der afgør.

Til holdlederne

Alle hold skal være omklædt og klar ved banen senest 10 min. før kampens påbegyndelse. Hvis 2 hold har samme farve spilletrøje, skal planens sidstnævnte hold skifte trøjer. Planens førstnævnte hold skal starte under uret og give bolden op (hal B ved scenen). Hvert hold skal medbringe mindst en kampbold.

Husk der skal udfyldes holdkort for alle hold. Holdkortet skal afleveres efter 1. kamp til informationen.
Opvarmning i Brande Hallerne må kun ske i ”glasrummet” bag cafeteriet. Opvarmning skal foregå uden bold.

Turneringsform

Holdene inddeles i puljer på 4-5 hold, hvor alle spiller mod alle. Holdenes placering afgøres på point. Står 2 eller flere hold lige, gælder følgende:

  1. Resultat af indbyrdes kamp.
  2. Målforskellen.
  3. Flest scorede mål.
  4. Lodtrækning.

Ved uafgjorte kampe i slutspillet (efter puljekampene) spilles forlænget spilletid på 2 x 5 minutter (ingen pause mellem halvlegene). I tilfælde af uafgjort i denne forlængelse, spilles til førstscorede mål.

Spilletider

 
Herre A og Dame A 2 x 25 minutter.
Herre B og Dame B 2 x 20 minutter.
Uret kører i halvleg! Eventuelle udvisninger stoppes dog i halvleg.I finalerne vil uret blive stoppet i halvleg.

Protester

Protester skal nedlægges til dommeren straks, dvs. inden spillet genoptages, samt senest 30 minutter efter kampens ophør i skriftlig form til informationen (i Ejstrupholm og Give til dommerbordet). Protestafgiften på 500,00 kr. indbetales samtidig. Dette beløb tilbagebetales, hvis protesten godkendes. Eventuelle tvivlsspørgsmål samt protester afgøres af turnerings-udvalget. Disse afgørelser kan ikke appelleres.

Dommere

Midtjydsk Dommerklub.
Indkvartering

Skolen er velvilligt stillet til rådighed af Ikast-Brande kommune. Vi anmoder derfor alle deltagere, som bor på skolen, om at rette sig efter de gældende regler.

Lederne er ansvarlige for deres spillere ved eventuelle beskadigelser. Det skal desuden understreges, at overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse af turneringen.

KÆRE LEDER – læs her

1.  Ved ankomsten får klubben anvist indkvarteringslokale, som der er betalt et depositum på kr. 500,00 for at få stillet til rådighed. Kun en leder bedes møde. På skolen vil der døgnet rundt være vagter til stede, der vil påse at indkvarteringsreglerne overholdes og i øvrigt være behjælpelig med løsning af eventuelle problemer og tvivlsspørgsmål.

2.  De anviste indkvarteringslokaler SKAL efterlades i mindst samme stand, som de er modtaget. Eventuelle afmærkede ”forbudte” områder er ikke tilgængelige for stævnedeltagere.

3.  Al boldspil er forbudt i klasseværelserne, fællesrum og skolegård.

4.  De opstillede affaldskurve skal benyttes til papir og andet affald.

5.  Henstillinger fra skolens pedel og stævneledelsen skal respekteres. Sker dette ikke kan de pågældende bortvises fra skolens område.

6.  Tæpper må ikke betrædes med vådt eller snavset fodtøj.

7.  Rengøring i indkvarteringslokalerne påhviler klubberne, hvorimod gange og øvrige fællesrum bliver rengjort på foranledning af stævneledelsen.

8.  SPIRITUS/ØL ER FORBUDT PÅ SKOLENS OMRÅDE.

9.  Vær energibevidst: Brug ikke unødig meget vand ved badning.

10.  De indkvarterede er erstatningspligtige overfor eventuelle forvoldte skader.

11.  Inden skolen forlades skal indkvarteringslokalerne godkendes af en repræsentant for stævneledelsen inden kl. 10.00 søndag formiddag.

12.  Opbevaring af værdigenstande m.m. i indkvarterings lokalerne sker på eget ansvar.

13.  Tobaksrygning er forbudt indendørs på skolens område.

14.  Af hensyn til de øvrige deltagere skal deltagere, der vender sent tilbage til skolen optræde roligt og hensynsfuldt. Efter kl. 02.00 skal der være ro på skolen.

15.  Af hensyn til indkvarteringsstedets naboer henstilles til, at vinduer og døre holdes lukket efter midnat, så der ikke er unødig støj fra deltagere til gene for indkvarteringsstedets naboer.

16.  Alle må i fællesskab være behjælpelige med, at ovenstående regler bliver overholdt, idet forudsætningen for at benytte skolerne til indkvartering er, at lokalerne og skolens inventar ikke lider overlast.

 
Priser

Holdgebyr 2.900 kr. (incl 500 kr. i depositum)

A-kort 470,00 kr. Incl. Overnatning, T-shirt, min. 4 kampe, 2 x morgenmad, en sandwich lørdag til frokost, halbal incl. Aftensmad, 1 gratis ledermappe samt bold pr. hold

B-kort  150,00 kr. incl. T-shirt, min. 4 kampe, 1 gratis ledermappe samt bold pr. hold. Der kan købes tillæg til B-kort

Hold- og deltagergebyr indbetales på Reg. nr. 9559 Konto nr. 2786447561 i Nordea.
Vindere

Herre A 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kollund/Lind GF
Hauge GIF
Næsby IF
CIF, Århus
Værløse HK
Sydals HK
Hauge GIF
Struer FHK
Bedsted Løgum 89
IF Stjernen
IF Stjernen
IF Stjernen
GNIK
Egtved KFUM
Nørre Djurs HK
Firehøje IF
Hornslet IF
Gylden Allstars
GNIF
Lystrup IF
GNIF
Folding-Brørup IF
OH 77
Hjørring Håndbold
OH 77
Herre B 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Thurø IF
Ørslev G&I
Flauenskjold IF
Flauenskjold IF
Sydals HK
Sydals HK
Sydals HK
Såby Hvalsø HK
Sydsjællands HK
Fremad Valby
Firehøje IF
Frem Thyregod
Flauenskjold IF
Give Fremad
Stauning/Dejbjerg
Sydsjællands HK
Sydsjællands HK
Bellinge IF
Brande HK
Mørke IF
Filskov IF
Grindsted HK
Filskov IF
Idom-Råsted Håndbold
Filskov IF
Dame A 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gauerslund IF
IF Centrum, Ølgod
CIF, Århus
Lintrup U&G
Flauenskjold IF
Brande HK
Thurø IF
Brande HK
Thurø IF
HTH HK
Næsby IF
Flauenskjold IF
IF Stjernen
Hvalpsund BK
Silkeborg-Voel KFUM
Brande HK
Hammel GF
Brande HK
Mejlby/Haverslev
Hornslet IF
HF-Hjøring
GNIF
GNIF – Lemvig
Filskov IF
Ålbæk HK
Dame B 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sjørring HK
Sdr. Felding G.I.F.
Ejstrupholm GF
Bellinge IF
Thorup IF
Firehøje IF
Firehøje IF
Jetsmark HK
Firehøje IF
Firehøje IF
Firehøje IF
Jetsmark HK
Jetsmark HK
Flauenskjold IF
Hornslet IF
Brande HK
Sydsjællands HK
HK Storvorde
Brande HK
Randers KFUM
Højmark GF
KGF Vipperød
IF Stjernen
Lystrup IF
Randers KFUM

 
Historie

I efteråret 1994 deltog flere seniorhold i et træningsstævne som optakt til den kommende sæson.

Under stævnet faldt snakken “hvorfor holder vi ikke vores eget træningsstævne, så kan flere af vores egne hold deltage”. Det frivillige korps i klubben var stort, der var flere større virksomheder i Brande som kunne kontaktes og indgå i et samarbejde, så fundamentet burde være der.

Bestyrelsen i Brande Håndbold Klub var med på ideen og som sagt så gjort. Fem medlemmer af klubben gik i gang med at planlægge. Bestseller i Brande blev kontaktet og der blev lavet en aftale med Jack & Jones, deraf navnet Jack & Jones cup.

Det var afgørende at stævnet ikke skulle være for stort, der skulle være en følelse af at det var et samlet stævne selvom der blev spillet i flere haller i Brande og omegne.

Målet med stævnet skulle være nogle gode træningskampe inden turneringsstart, en mulighed for at skabe et socialt fællesskab blandt de deltagende klubber og hold. Det var vigtigt, at det skulle være kvalitet frem for kvantitet.

Med 5 haller i brug var der plads til 48 hold. Dermed kunne alle overnattende deltagere alle samles på en af by skolerne hvilket var optimalt.

Det første stævne blev afholdt den 16. til 18. september 1994. Der deltog 33 hold som samlet set spillede 78 kampe.
Stævnet blev en succes og der var skabt en lyst og vilje til at prøve igen i 1995.

Sponsoraftalerne blev forlænget og i 1995 deltog 46 hold.

Fra 1997 lukkes for tilmelding til Jack & Jones cup ved 54 deltagende hold, der spilles i 6 haller og overnatningen sker på Præstelundskolen i Brande.

Jack & Jones Cup er blevet et etableret stævne som i alle årene har været fuld booket. Det er blevet et stævne, som er kendt i mange af landets håndbold klubber og vi kan med stolthed konstaterer at enkelte klubber har deltaget siden 1994.

I alle årene har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde med vores sponsorer. Uden deres opbakning til Brande Håndbold klub og uden de mange frivillige hjælpere der hver år kaster vilje og energi ind i projektet ville det ikke lykkes. Målsætningen er stadig den samme, det må ikke blive for stort og det er kvalitet frem for kvantitet
Vi ønsker alle velkommen og håber I vil nyde dagene i Brande og omegne.
Rigtig god fornøjelse.
Kontakt Os